กระดานถาม-ตอบ ของหน่วยงานรหัส(deptId) "6401101" ไม่สามาถใช้งานได้ในขณะนี้
กรุณาติดต่อ อ.โอ๋ โทร: 097-295-1662